นิทรรศการ

ศิลปิน

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ผลงาน

11535

สุบินนิมิตรของพระนางสิริมหามายา / Acrylic & gold leaf on canvas

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11543

จิตตื่นรู้1

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11570

ภาพมนุษย์ (5)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2562

เพิ่มเติม
11586

พระล้านช้าง

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2563

เพิ่มเติม
11598

ไหล เย็น

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2563

เพิ่มเติม
11602

มารวิชัย 2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 2558

เพิ่มเติม
11541

สุบินนิมิตรของพระนางสิริมหามายา

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563, สมบัติของ คุณชัยธพัชร์ เหล่าสิริรัตน์

เพิ่มเติม
11542

สุบินนิมิตร 2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11524

ภาพร่าง1(นารีผล)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11525

ภาพร่าง2(นารีผล)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11526

ภาพร่าง3(นารีผล)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11527

ภาพร่าง4(นารีผล)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11528

ภาพร่าง5(นารีผล)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11529

ภาพร่าง6(นารีผล)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11530

นารีผล 2563

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11539

นารีผล10

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2562, สมบัติของคุณชาติชาย เกื้อสกุล

เพิ่มเติม
11540

นารีผล13

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2562, สมบัติของคุณพีรพงศ์ พสุเกษมพงศ์

เพิ่มเติม
11531

พระแม่คงคา

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11537

พระแม่คงคา

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11532

พระแม่ธรณี

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11536

พระแม่ธรณี

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11538

พระแม่โพสพ

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11533

ดวงตาเห็นธรรม1

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11534

ดวงตาเห็นธรรม2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ชัชวาล รอดคลองตัน 2563

เพิ่มเติม
11544

จิตตื่นรู้2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11545

อธิษฐาน

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11546

ภาวนา

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11547

เจ้าแม่กวนอิม

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11548

พระพุทธเจ้าและดอกบัว

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11549

จิตกับดอกบัว

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11551

ปีกเปลือกร้อยรัด

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2562

เพิ่มเติม
11550

ปล่อย

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11552

พฤกวิปัสสนะ

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2554

เพิ่มเติม
11554

ตื่น1

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11555

ตื่น2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2563

เพิ่มเติม
11556

ร้อยรัด

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2562

เพิ่มเติม
11553

ตรัสรู้

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ 2554

เพิ่มเติม
11557

สูญตามกาล 1

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2562

เพิ่มเติม
11559

สูญตามกาล 3

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11560

สูญตามกาล 4

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11558

สูญตามกาล 2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11561

นกอรหัน 2020

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11562

นกอรหัน 2020 (2)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11563

นกอรหัน 2020 (3)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11564

ฉันกับดอกบัว

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2556

เพิ่มเติม
11566

ภาพมนุษย์ (1)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2562

เพิ่มเติม
11567

ภาพมนุษย์ (2)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2562

เพิ่มเติม
11568

ภาพมนุษย์ (3)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2561

เพิ่มเติม
11569

ภาพมนุษย์ (4)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2561

เพิ่มเติม
11575

ภาพมนุษย์ (6)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2561

เพิ่มเติม
11576

ภาพมนุษย์ (7)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11577

ภาพมนุษย์ (8)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2561

เพิ่มเติม
11578

ภาพมนุษย์ (9)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2561

เพิ่มเติม
11579

ภาพมนุษย์ (10)

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2561

เพิ่มเติม
11565

หน้ากาก

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2559

เพิ่มเติม
11571

ด้วยความระลึกถึง อังคาร กัลยาณพงศ์

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11572

ด้วยความระลึกถึง อ.วิโชค มุกดามณี

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11573

ด้วยความระลึกถึง ชวลิต เสริมปรุงสุข

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11574

ด้วยความระลึกถึง อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - กฤษณะ ชวนคุณากร 2563

เพิ่มเติม
11580

วัฒนธรรม

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2562

เพิ่มเติม
11582

บูชา พระพุทธ 1

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2562

เพิ่มเติม
11581

บูชา พระพุทธ 2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2562

เพิ่มเติม
11583

พระ - ธาตุ

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2562

เพิ่มเติม
11584

พระนอน

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2563

เพิ่มเติม
11585

พระนาคปรก

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2563

เพิ่มเติม
11587

ฟ้อนพระธาตุ

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2562

เพิ่มเติม
11588

วัฒนธรรม วิถีชีวิต

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2563

เพิ่มเติม
11589

ทางสายกลาง

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2562

เพิ่มเติม
11590

สภาวะการเปลี่ยนแปลง1

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2562

เพิ่มเติม
11591

สภาวะการเปลี่ยนแปลง2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 2562

เพิ่มเติม
11592

ดั่งพญาช้างเอราวัณ

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2563

เพิ่มเติม
11593

กระแสแห่งการแปรเปลี่ยน หมายเลข2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2563

เพิ่มเติม
11595

กระแส

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2563

เพิ่มเติม
11594

ตื้น ลึก

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2563

เพิ่มเติม
11596

ชั่วขณะหนึ่ง ลมหายใจ

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2563

เพิ่มเติม
11597

ความจริงภายนอก ความจริงภายใน

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2563

เพิ่มเติม
11599

ธรรมชาติแห่งป่า ธรรมดาแห่งจิต 1

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2562

เพิ่มเติม
11600

ธรรมชาติแห่งป่า ธรรมดาแห่งจิต 2

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2562, สมบัติของคุณ Chai Sunjornpavee

เพิ่มเติม
11601

ธรรมชาติแห่งป่า ธรรมดาแห่งจิต 3

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - สุพร แก้วดา 2562, สมบัติของคุณ Chai Sunjornpavee

เพิ่มเติม
11603

พระอัครสาวก Ed. 33/59

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 2562

เพิ่มเติม
11604

มหาพุทธศาสตร์ A.P. 5/5

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 2562

เพิ่มเติม
11605

ศากยมุนี

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 2561

เพิ่มเติม
11606

องค์พ่อจตุคามรามเทพ๑ A.P. 5/5

ศิลปินจากนิทรรศการ INspiration

ศิลปิน - รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 2562

เพิ่มเติม