En Th

 

เยี่ยมชมหอศิลป์

เวลาทำการ และ อัตราค่าเข้าชม

เวลาทำการ:
10.00 - 19.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

อัตราค่าเข้าชม:
บุคคลทั่วไป 50 บาท

ผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าเข้าชม:
นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องเเบบหรือเเสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ พระภิกษุ สามเณรและนักบวชในศาสนาอื่น

ร้านขายของที่ระลึก

เวลาทำการ:
10.00 - 19.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

ร้านกาแฟ

เวลาทำการ:
10.00 - 19.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

การเดินทาง

รถประจำทางสาย
2, 10, 12, 15, 44, 47, 56, 60, 68, 70, 79, 157, 159, 183, 201, 503, 509, 511, 556

เรือด่วนคลองแสนแสบ
จอดท่าเรือผ่านฟ้า