ที่อยู่:

101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

โทรศัพท์: 02-281-5360-1
แฟกซ์: 02-281-5359
อีเมล์: info@queengallery.org
เฟซบุ๊ก: http://www.facebook.com/queengallerybkk