ประวัติศิลปิน

นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 11 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2563

Art Pieces

11471

Light of life 2020

ชญานิน กวางแก้ว

เพิ่มเติม
11472

พ่อหลวง ร.9

พิสุทธิ์ พันธ์เทียน

เพิ่มเติม
11473

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

จิรวัฒน์ วันทา

เพิ่มเติม
11474

ความรักและความขัดแย้ง

อารี สุทธิพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ)

เพิ่มเติม
11475

ดวงแก้ว, 2018

พิชัย นิรันต์ (ศิลปินแห่งชาติ)

เพิ่มเติม
11476

แสงยามบ่าย สู่ทฤษฎีแสงเงา

ปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ)

เพิ่มเติม
11477

Rainy Season

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (ศิลปินแห่งชาติ)

เพิ่มเติม
11478

สีแห่งรัก

ธงชัย รักปทุม (ศิลปินแห่งชาติ)

เพิ่มเติม
11479

ร่องรอยจากซิงไห่

ปริญญา ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ)

เพิ่มเติม
11480

Covid Bangkok # 1

ศราวุธ ดวงจำปา (ศิลปินแห่งชาติ)

เพิ่มเติม
11481

บึง 3

สมวงศ์ ทัพพะรัตน์

เพิ่มเติม
11482

นางฟ้า

สมภพ บุตราช

เพิ่มเติม
11483

กองไว้บนโต๊ะ

สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

เพิ่มเติม
11484

White Skull

ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

เพิ่มเติม
11485

Cream&Butter

ปริทรรศ หุตางกูร

เพิ่มเติม
11486

The Contemporary Master 3

จิตต์สิงห์ สมบุญ

เพิ่มเติม
11487

Nature of Life 7.2 / 2020

เสนีย์ แช่มเดช

เพิ่มเติม
11488

ตามรอยศิลปิน

ธัญวงศ์ วงศ์ธัญวงศ์

เพิ่มเติม
11489

Coral Spawning

โอภาส โชติพันธวานนท์

เพิ่มเติม
11490

One world / female

จตุโชติ ลิมปโชติ

เพิ่มเติม
11491

สวนสีชมพู

จินตนา เปี่ยมศิริ

เพิ่มเติม
11492

Online City 2

พิสิษฐ์ พันธ์เทียน

เพิ่มเติม
11493

อริยทรัพย์

เนติกร ชินโย

เพิ่มเติม
11494

Time flies

พิสุทธิ์ พันธ์เทียน

เพิ่มเติม
11495

The Defender

อำนาจ คงวารี

เพิ่มเติม
11496

สภาวะแห่งความทุกข์ (จากอนาคตที่ไม่แน่นอน), 2563

อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

เพิ่มเติม
11497

The Weight

นรากร สิทธิเทศ

เพิ่มเติม
11498

Lady in pink atmosphere

อนุพงษ์ จันทร

เพิ่มเติม
11499

The lady 2020

อรรถสิทธิ์ ปกป้อง

เพิ่มเติม
11500

สัมผัสนอก สัมผัสใน 1

ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์

เพิ่มเติม
11501

The season of beauty 6, 2020

ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน

เพิ่มเติม
11502

ครุฑยุดนาค

วิระศักดิ์ มนต์แก้ว

เพิ่มเติม
11503

Frida Kahlo

ปิติมา นาคขำ

เพิ่มเติม
11504

เบิกบานยามเช้า

อุณรุท กสิกรกรรม

เพิ่มเติม
11505

Nature (no.2)

วีรยุทธ ศรีเกษร

เพิ่มเติม
11506

Pause and play No.1

ชญานิน กวางแก้ว

เพิ่มเติม
11507

My time

ณัฐิวุฒิ พวงพี

เพิ่มเติม
11508

The Demons Fight

ภูมิ วิศิษฏ์วิญญู

เพิ่มเติม
11509

Smiling Kid 1

ศุภฤดี มณีจันทร์

เพิ่มเติม
11510

Bali 1

สุบิน เมืองจันทร์

เพิ่มเติม
11511

The Beauty In The Mystery Garden

สุวรรณี สารคณา

เพิ่มเติม
11512

Return to Innocence

จื้อและแอม

เพิ่มเติม
11513

Happy time at Trang

จิรพัฒน์ เกิดดี

เพิ่มเติม
11514

Health care heroes. 1

เกรียงไกร กุลพันธ์

เพิ่มเติม
11515

4 elements, 2020

รงค์รอง พุ่มเพ็ง

เพิ่มเติม
11516

Face 1

กริช จันทรเนตร

เพิ่มเติม
11517

ความงดงามแห่งสภาวะธรรม หมายเลข 8, 2020

ไกรพล กิตติสิโรตม์

เพิ่มเติม
11518

Caricature “Andy Warhol & Dog”

นพพีระ โบศรี

เพิ่มเติม
11519

My Friends 2020

สุริวัลย์ สุธรรม

เพิ่มเติม
11520

เทียบท่าปากน้ำท่าศาลา No.1

ดิเรก สีแก้ว

เพิ่มเติม
11521

วาฬวัว

สมรักษ์ มณีมัย

เพิ่มเติม

นิทรรศการ

นิทรรศการ โดย กลุ่มสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย

กำหนดจัดนิทรรศการ ระหว่าง 11 ต.ค. - 16 พ.ย. 2563

เพิ่มเติม