นิทรรศการ

ศิลปิน

ปัญญา วิจินธนสาร

ปัญญา วิจินธนสาร

ผลงาน

8980

ส่องประกายแสดบนแม่น้ำเนรัญชรา, 2559

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8982

ขอความสุขแก่โลกของฉัน, 2559

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8986

นิลพุทธ และบัวขาว, 2559

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8987

ความสุขของ UN หรือว่าไม่, 2557

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8988

ทางสัญจรสู่อนาคต

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8989

จินตนาการจากจิตรกรรมไทย,2521

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8990

สวรรค์นิจนิรันดร์

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8991

ผีเสื้อแห่งอิสรภาพ, 2559

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8993

สู้สู่อิสรภาพ,2559-2560

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8995

พุทธไสยาสน์ในดอกบัว, 2560

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
8998

มืออดัมกับหัตถ์พระเจ้า, 2560

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม
9057

ดอกไม้สีดำกับแจกัน, 2560

ปัญญา วิจินธนสาร

เพิ่มเติม