รายชื่อผู้สนับสนุนการก่อตั้งหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

รายชื่อผู้อุปถัมภ์ 2554-ปัจจุบัน

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

รายชื่อผู้อุปถัมภ์ ปี 2553

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 3. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 

รายชื่อผู้อุปถัมภ์ ปี 2552

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 3. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 

รายชื่อผู้อุปถัมภ์ ปี 2551

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 4. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

รายชื่อผู้อุปถัมภ์ ปี 2550

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 4. มูลนิธิสยามกัมมาจล
 5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 

รายชื่อผู้อุปถัมภ์ ปี 2549

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 4. บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด

 

 

รายชื่อผู้อุปถัมภ์ ปี 2546

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. นายชาตรี โสภณพนิช
 3. มูลนิธิชิน โสภณพนิช
 4. บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
 6. บริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 7. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
 8. บริษัทสุราสัมพันธ์ จำกัด
 9. มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์
 10. บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัทสยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
 12. คุณณินทิรา โสภณพนิช
 13. บริษัทบำรุงราษฎร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
 14. บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด
 15. บริษัทแหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด
 16. บริษัทแหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
 17. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัทนันทวัน จำกัด
 19. นายวิทิต ลีนุตพงษ์