เวลาทำการ:
10.00 - 19.00 น. ทุกวัน
ยกเว้นวันพุธ

อัตราค่าเข้าชม :
บุคคลทั่วไป 50 บาท

 

 

ร้านขายของที่ระลึก

เวลาทำการ: :
10.00 - 18.30 น. ทุกวัน
ยกเว้นวันพุธ                                                                                            

 

The Gallery Cafe

เวลาทำการ: :
10.00 - 19.00 น. ทุกวัน 
ยกเว้นวันพุธ                                                                                            

 

การเดินทาง

รถประจำทางสาย
2, 10, 12, 15, 44, 47, 56, 60, 68, 70, 79, 157, 159, 183, 201, 503, 509, 511, 556

เรือด่วนคลองแสนแสบ
จอดท่าเรือผ่านฟ้า