นิทรรศการ 45 ปี คณะศิลปประจำชาติและเชิดชูเกียรติ อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ โดย ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง

 ระหว่างวันที่  11 มกราคม -  7 มีนาคม 2563

 ภาควิชาศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวบรวม ผลงานศิลปะแนวไทยประเพณีรวม 341 ชิ้น ประกอบด้วย งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ โดยกลุ่มช่าง ศิลปิน อาจารย์ และกลุ่มศิษย์เก่า จากภาควิชาศิลปประจำชาติ มาแสดงในนิทรรศการ “45 ปี คณะศิลปะประจำชาติ และเชิดชูเกียรติ อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์” เพื่อน้อมรำลึกและเชิดชูเกียรติ อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะศิลปประจำชาติ (นามเดิม) ซึ่งปัจจุบันคือภาควิชาศิลปประจำชาติ และฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งในคราเดียวกัน

 

ไม่พบข้อมูล