นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42

13 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2563 

 

             มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญร่วมชื่นชมผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพ จากเวทีประกวดที่เก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย มาตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ

              นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ได้รวบรวมผลงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทมาจัดแสดง ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี  จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย  ประกอบด้วยผลงานที่ชนะรางวัล 9 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงอีก 76 ชิ้น รวม 85 ชิ้น  ซึ่งหลังสิ้นสุดนิทรรศการ ผลงานทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42

นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42