นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 43

18 ตุลาคม 2565 – 8 มกราคม 2566

 

             มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญร่วมชื่นชมผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพ จากเวทีประกวดที่เก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย มาตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ

           นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 43  ได้รวบรวมผลงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทมาจัดแสดง ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี  จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย  ประกอบด้วยผลงานที่ชนะรางวัล 8 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงอีก 47 ชิ้น รวม 55 ชิ้น  

 

   
แบบฟอร์มโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 

 

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 43

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 43