นิทรรศการ Art Camp: Paint From Home ประจำปี 2563

โดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

19 กุมภาพันธ์  - 29 มีนาคม 2564

     

                  นิทรรศการ Art Camp: Paint From Home ประจำปี 2563 โดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัดแสดงผลงานของศิลปินที่เคยได้รับทุน กว่า 270 ชิ้น ซึ่งในปีนี้ ได้เปลี่ยนรูปแบบโครงการให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการสร้างสรรค์งานที่บ้าน ในแนวคิด Art Camp : Paint From Home ศิลปินสามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดหัวข้อ รายได้จากการจำหน่ายผลงานจะนำไปเป็นทุน มอบให้กับนิสิตนักศึกษาศิลปะรุ่นต่อไป จาก 60 สถาบัน ที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อนำไปทำศิลปนิพนธ์ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในพลังบวกของสังคม สร้างกำลังใจให้ศิลปินคุณภาพรุ่นใหม่ และนักศึกษาที่มีความสามารถของวงการศิลปะ

ศิลปินจากนิทรรศการ Art Camp: Paint From Home ประจำปี 2563

ศิลปินจากนิทรรศการ Art Camp: Paint From Home ประจำปี 2563