นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2566

4 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2566

          นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่โดดเด่นและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความหลากหลายทางเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รวบรวมผลงานของนิสิต นักศึกษา ด้านศิลปะที่กำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มาจัดแสดงร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อสาธารณชน สำหรับปีนี้ มีการแสดงผลงานรวม 170 ชิ้น ของนิสิต นักศึกษา 170 คน จาก 46 มหาวิทยาลัย

 

 

   
แบบฟอร์มโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 15 

 

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2566

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2566